MK PZKO BYSTRZYCA

Spotkanie przy opłatku

 

W programie:

 „Aktorka na prowincji“ - recital Małgorzaty Pikus, piano – Tomasz Pala, kontrabas – Bartołomiej Stuchlik

rozmowy przy herbatce, poczęstunku i wspólnym śpiewaniu

 

Dom PZKO Bystrzyca | sobota 30 listopada 2019 | 16:30

Świąteczny poczęstunek zapewniony.

 oplatek2019

© 2019 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com