Zarząd Miejscowego Koła PZKO oraz Macierzy Szkolnej przygotował  imprezę dla uczniów klas 8. i 9.

Celem spotkania było zaznajomienie dzieci z życiem kulturalnym i społecznym polskiej mniejszości w Bystrzycy, z działalnością naszego koła, a przede wszystkim z działalnością Klubu Młodych  Dopołudnie spędzono na sportowo - gra terenowa, kwizy czy strzelanie do celu z pistoletów airsoft. W bloku popołudniowo-wieczornym Klub Młodych przygotował prezentację o swej działalności i  kluboturniej, Józek Szymeczek wystąpił z ciekawą prelekcją o  Zaolziu i naszych korzeniach. Wieczorem przy grillu pośpiewano, a potem dzieci obejrzały polską komedię Chłopaki nie płaczą. Spotkanie zakończyło się dyskoteką i noclegiem w Domu PZKO.

Wielkie podziękowania za przygotowanie i zrealizowanie imprezy przede wszystkim dla Pawła Sajdoka, Marka Byrtusa, Daniela Heczki, Leszka Czerneka, jak również słowa wdzięczności i podziękowania dla przedstawicieli Klubu Młodych Agaty Adamik i Tomka Kantora, i dla wszystkich innych, którzy pomagali.

http://zwrot.cz/2016/05/poprzez-gry-integracyjne-do-pzko/

www.pspbystrice.cz/galeria-zdjec/2016#spotkanie-integracyjne-pzko

Wiosna to czas, który skłania prawie każdego do robienia porządków.

Także my zakasaliśmy w piątek 6 maja rękawy i zabrali się za wiosenne porządki.

Po roboczo spędzonym dniu nasz bystrzycki Dom PZKO oraz park wokół niego otrzymał świeży wygląd. Wynikiem wspólnej pracy członków Miejscowego Koła, Klubu Kobiet, Klubu Seniora, Klubu Młodych oraz ZF Bystrzyca są lśniące okna, czyste zakamarki budynku, świeżo skoszona trawa, poobcinane drzewka, pomalowany płot -  jednym słowem Dom PZKO przygotowany do organizacji następnych imprez.

Sposób na stres?!

I owszem! Bystrzyccy pezetkaowcy wiedzą, jak przyjemnie i pożytecznie relaksować. W piątek 6 maja zorganizowana została brygada wiosenna koło Domu PZKO, bo przecież przed Zlotem trzeba wszystko wysprzątać i przygotować na przyjęcie tłumu gości. Więc Mietlorze - miotły w ruch! Ale że nie tylko pracą żyw jest człowiek, zaraz w niedzielę 8 maja zorganizowana została wycieczka do zamku pszczyńskiego. Autokar zapełniono do ostatniego miejsca , bo chętnych było sporo. A warto, warto… Zamek w Pszczynie kojarzy nam się głównie z księżniczką Daisy i żubrem.

SOBOTA 4 CZERWCA, PARK PZKO BYSTRZYCA - www.bystrickyzlot.cz