MK PZKO BYSTRZYCA

W niedzielę 7 czerwca po dłuższym czasie przymusowej izolacji i bezczynności spowodowanej epidemią COVID-19 w naszym PZKO znowu coś się działo! W podróż po Madagaskarze zabrali nas Lucyna i Libor Škňouřil opowiadając o barwnej i pięknej przyrodzie, niesamowitych, wyjątkowych endemicznych okazach fauny i flory, ale i o stopniowej dewastacji przyrody, niesamowitym ubóstwie i mentalnej krótkowzroczności Malgaszów. Prelegenci po raz pierwszy wykorzystali naszą nową technikę audiowizualną, dzięki której pokazy zdjęć, filmów zyskały zupełnie inny wymiar!

© 2020 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com