MK PZKO BYSTRZYCA

Zarząd

Škňouřil Lucyna   prezes 
Sajdok Paweł   zastępca prezesa 
Gomółka Krystyna  zastępca prezesa 
Roszka Grażyna  protokolant
Roszka Marian  kierownik do spraw inwestycji
Szewczyk Zbigniew  gospodarz
Kaleta Agata  kierownik rejonowych
Strzybny Wiesław  skarbnik
Mendrok Renata  zastępca skarbnika
Czernek Paweł  
Heczko Filip  
Heczko Michał  
Kołodziej Jakub  
Lasota Henryk  
Nemec Ewa  
Polok Renata  
Rusz Roman  
Suszka Wanda  
Szewczyk Roman  
Škňouřil Libor  
Wałach Urszula  
Wałach Mariusz  

 

Komisja rewizyjna:

  • Lasota Lenka
  • Łaboj Paweł

© 2021 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com