MK PZKO BYSTRZYCA

Wspierają nas

  • Gmina Bystrzyca
  • Województwo morawsko-śląskie
  • Stowarzyszenie Wspólnota Polska,
  • Fundacja pomoc Polakom na Wschodzie
  • Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie
  • Fundusz Rozwoju Zaolzia

 

Stowarzyszenie Wspólnota Polska: Projekty finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

logo swp

unnamed

 lgoo wspolnota 2

 

 

© 2020 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com