MK PZKO BYSTRZYCA

Plan działalności MK PZKO Bystrzyca na rok 2020

28. 3. 2020 Koncert jubileuszowy ZPiT Olza

19. 4. 2020 Prelekcja Madagaskar pełen kontrastów czyli wspomnienia i zdjęcia z podróży po Madagaskarze

8 - 10. 5. 2020 wycieczka Wrocław
16. 5. 2020 Prelekcja Z. Pawlika „Jak Śląsk Cieszyński (nie) wrócił do Macierzy” z
prezentacją artefaktów z epoki ( org. PTTS Beskid Śląski i TKK Ondraszek)
Maj 2020 – tradycyjne porządki wiosenne
30. 5. 2020 Zlot

5. 6. 2020 Spotkanie integracyjne młodzieży szkolnej
czerwiec 2020 - Spływ Odry z Olzą – Bogumin
20. 6. 2020 Festiwal Świętojański

czerwiec - lipiec 2020 Wspólne oglądanie meczy EURO 2020
11. 7. 2020 Hawaii Party
18. 7. 2020 Memoriał Fr. Menšika
31. 7. - 2. 8. 2020 Gorolski Święto

5. 9. 2020 – Dni Bystrzycy (impreza gminna)
wrzesień 2020 Teatrzyk Wędrynia No comment lub idioci w polityce

28. 10. 2020 Odwiedziny grobów

listopad 2020 Spotkanie rodzinne z językiem ojczystym (dyktando+prelekcja historyczna)

Grudzień 2020 Spotkanie przy opłatku
Zima 2020 Kulig

23. 1. 2021 Bal MK PZKO

© 2021 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com