MK PZKO BYSTRZYCA

Rekonstrukce terasy nad scénou a realizace mlátových chodníků spolu s posezením v parku PZKO byly spolufinancovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Realizace projektů: 1. 6. - 31. 12. 2022

Děkujeme za pomoc a podporu.

 

Hlavním záměrem celého projektu je zvýšení atraktivity místa s myšlenkou pro příští generace. Zároveň se tímto projektem snažíme o zvýšení biodiverzity a s tím související adaptaci na změny klimatu. Cílem projektu je revitalizace parku a zahrady PZKO v Bystřici- tzn. výsadba nových stromů, keřů, okrasných rostlin, srovnání terénu,navezení zeminy a posetí trávy. Vytvořením krásného zeleného prostoru přitáhneme lidi k novým aktivitám v přírodě a podpoříme stávající funkce jako je setkávání místních obyvatel a pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí.

© 2024 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com