MK PZKO BYSTRZYCA

Historie domu PZKO

Místní skupina PZKO v Bystřici byla založena 2. listopadu 1947 v hostinci „Na Szkubni“. Sídlem skupiny byl původně Dělnický dům, po úpravě hospodářských budov ,, Na Szkubni“ bylo sídlo 30. prosince 1962 přemístěno tam, do jedné z místnosti. Na popud ZG PZKO, které vyhlásilo akci „20 kluboven k 20. výročí PZKO“, zahájila bystřická skupina stavbu domu PZKO v parku K. Śliwki v roce 1967. Projekt připravil ing. Karol Szlaur, který práci organizoval a řídil.

4. července 1971 se uskutečnilo oficiální otevření domu PZKO v Bystřici.

První událost – školní ples se konal 31. ledna 1971.

© 2024 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com