MK PZKO BYSTRZYCA

W niedzielę 21 lutego odbyło się Zebranie Sprawozdawcze naszego koła.
Rozpoczęło się bardzo miłym akcentem – występem dzieci z bystrzyckiego przedszkola Stonoga. Dzieci pod kierownictwem p. Marii Sikora, Moniki Nowak-Brandys, Heleny Michejda i Doroty Bielesz. przygotowały program „Za rok będziemy witać Nowy Rok”.

Pani prezes, Lucyna Škňouřil przywitała gości i obecnych członków oraz przedstawiła program zebrania. Na wstępie również podziękowała wszystkim ofiarnym działaczom za społeczną pracę na rzecz naszej mniejszości,aktywnym członkom zarządu i koła, rejonowym, członkom Klubu Kobiet , Seniora, Młodych, Tenisa, tancerzom ZF Bystrzyca za całoroczną pracę. Podziękowania kierowała również w stronę gospodarza, p. Chrapka za jego ofiarną pracę i sumienność.

Pani prezes przypomniała, że w tym roku srebrną odznakę Za zasługi otrzymali: p. Hania Olszar, Hania Wałach, Wiesław Strzybny, Roman Wróbel i św. pamięci Bronek Legierski.

Ze sprawozdania:

Na dzień dzisiejszy nasze koło liczy 505 członków, z tego jest 13 nowych. Niestety, w roku ubiegłym pożegnaliśmy się na zawsze z kilkoma wspaniałymi ludźmi. Opuścili nas:

pan Paweł Olszar - wieloletni rejonowy i członek Klubu Seniora, p. Bronek Legierski – długoletni gospodarz, niejako symbol naszego Domu PZKO, zmarli również p. Bronek Cienciała, ing. Jan Cienciała, i dr. Henryk Gociek.

W ciągu tego roku zrealizowaliśmy praktycznie wszystkie imprezy wg planu, a nawet więcej. Oprócz działalności kulturalno-oświatowej i na polu sportowym musimy skupić się i na bardziej prozaicznych sprawach, to znaczy na utrzymaniu Domu PZKO i znalezieniu środków finansowych, które by nam w tym pomogły. Organizujemy brygady, wiele ludzi w swym wolnym czasie pomaga w sprzątaniu i drobnych naprawach. Piszemy wnioski o dofinansowanie . Wsparcia finansowego udziela nam Gmina (zespół, Hawai Party i sw. Jon, gdzie gmina jest współorganizatorem) i Konsulat Generalny w Ostrawie (Zlot). W tym roku zwróciliśmy się z prośbą do Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie i z największym – bo inwestycyjnym - wnioskiem do Wspólnoty Polskiej. Tutaj chodzi nam o zdobycie środków na naszą wielką bolączkę – a tą jest sprawa kuchni i jadalni, później naprawa płotu i ściany tenisowej.

Pani prezes poinformowała zebranych o nowym cenniku i wytłumaczyła, co skłoniło zarząd do jego stworzenia. „ Analizując wydatki naszego koła na przestrzeni wielu lat, stwierdziliśmy, że niestety lwią część naszych dochodów z różnych imprez przeznaczamy tylko na utrzymanie Domu PZKO. Tak dalej być nie może, musimy mieć wytworzoną żelazną rezerwę na wypadek awarii lub koniecznych rekonstrukcji, jak również musimy myśleć o przyszłości i koniecznych większych inwestycjach budowlano-technicznych, by nasz Dom nie podupadał i przetrwał jeszcze wiele lat…Tworząc cennik opieraliśmy się na cennikach okolicznych domów PZKO (nie jest o nic od nich wyższy), chodzi o to, by pokryły się wydatki na media (ogrzewanie, energię itp) i koszty amortyzacji.“

Udało się uruchomić strony internetowe naszego koła www.bystrzyca.pzko.cz.

 

Jak wszyscy uczestnicy mieli okazję sprawdzić w kronice koła, którą bardzo sumiennie prowadzi pani Halinka Cymorek, w naszym kole wiele się dzieje:

Marzec

1 - zebranie sprawozdawczo-wyborcze

 

Maj

1 - Brygada Majowa

zebrało się 30 osób, część męska zajęła się naprawianiem płotu, czyszczeniem rynien, naprawą krzeseł i stołów, trzeba było wygrabić trawnik, poobcinać krzewy,wyczyścić chodniki. Kobiety – też te starsze z Klubu Kobiet – za co należy im się wielkie podziękowanie- umyły okna, wyczyściły kaloryfery, wysprzątały kuchnię i cały dom.

2 - Majówka

impreza gminna, organizatorem stoiska byl Zbyszek Szewczyk

3 - Turniej tenisa

w grze podwójnej 23. 5. 2015 - 16 uczestników, drużyny tworzyły dwójki losowane, organizatorem Henio Lasota

4 - Festiwal PZKO 30. 5. 2015

W programie festiwalu wystąpił nasz zespół. Wystawiliśmy stoisko, którego organizatorami byli Romek Szewczyk i Marian Roszka. Cała ekipa naszego stoiska bardzo dobrze się spislała, gdyż pomimo bardzo złej pogody i trudnych warunków zaoferowała jako jedyne stoisko tradycyjne placki.

 

Czerwiec

1 - Prelekcja Sama w Indiach, 7. 6. 2016

Halina Sikora, 25-letnia podróżniczka i fotografka opowiadała o swych przeżyciach z trzymiesięcznego pobytu w Indiach. Były piękne zdjęcia i krótki filmik z jej wolontariatu w Delhi, widzieliśmy zaśnieżone szczyty Himalajow, zrozumieliśmy, jak rzeka Ganges nierozerwalnie połączona jest z życiem Hindusa..

2 - Międzynarodowy Świętojański Festiwal Folklorystyczny w Bystrzycy 20. 6. 2015

Zorganizowany we współpracy z gminą, na stałe wpisał się w kalendarz imprez. Pogoda tym razem dopisała, i oprócz gospodarzy – czyli ZF Bystrzyca, na scenie zaprezentowały się nasze rodzime zespoły – czyli Łączka, Olza, Suszanie, Zaolzi, wielkie brawa zebrał zespół Valašek.

 

Lipiec

1 - Memoriał Fr. Menšika 18. 7. 2015

Henio Lasota jako organizator może być dumny, bo tym razem pojawiła się rekordowa ilość uczestników, 2 drużyny z Polski, 1 drużyna z Austrii, reszta z terenu od Bogumina po Jabłonków. Sponsorzy: Walmark, Gmina, p. Menšík

2 - Hawaii Party 24. 7. 2015

Klub Młodych, który pomimo naprawdę wielkiej burzy z piorunami i ulewnym deszczem potrafił zrealizować udaną imprezę, czym zasługuje na wyrazy uznania.

 

Sierpień

1 - Gorolski święto – 2.8.-3.8.2015

W programie juž tradycyjnie wystąpila Bystrzyca a klub młodych we współpracy z zespołem wystawił wóz alegoryczny. Jego pomysłodawczynią była Agata Adamik i przedstawiał starą, już nie istniejącą bystrzycką cegielnię. Organizatorami bystrzyckiego stoiska byli jak zawsze państwo Lasotowie, którym pani prezes szczególnie podziękowała za długoletni wkład do tej właśnie imprezy i nie tylko.

2 - Zlot 22.8.2015

Klub młodych zorganizował Zlot w nietradycyjnym terminie, ale udało się zaprosić popularny polski zespół Łzy, którego koncert zachwycił wszystkich uczestników imprezy.

3 - ZT w Macedonii

Zespół uczestniczył w dwu festiwalach folklorystycznych w Ohridzie, z pokazem tańców góralskich oraz Suitą Słowacką. Zaprezentowane były zdjęcia z występów i pobytu w słonecznej Macedonii.

 

Wrzesień

1 - Wycieczka Sandomierz 26. 9. - 28. 9. 2015

Pani prezes przedstawiła prezentację zdjęciową z tej niezwykle ciekawej wycieczki. Prezentację przygotowala jedna z uczestniczek, pani Krysia.

2 - Turniej Tenisa

Udział wzieło 16 drużyn . 1. Miejsce zdobył najstarszy uczestnik H. Sajdok 78 lat

 

Październik

1 - Teatrzyk z Milikowa 25. 10. 2015 - Wachtorz, czyli dobrze je na świecie – jak zwykle w profesjonalnym wykonaniu świetnia komedia PZKOwców z Milikowa.

2 - Uczczenie pamięci zasłużonych członków MK PZKO 28. 10. 2015

Pomysłodawcą jest inż. Łaboj, poprzez zapalenie znicza na grobach chcemy przypomnieć i uczcić pamięć nieżyjących już zasłużonych członków naszego koła. Chodzi m.in. o prezesów, gospodarzy, rejonowych naszego koła, architekta i głównego budowniczego naszego domu itp.

 

Grudzień

1 - Spotkanie przy opłatku 12. 12. 2015

Spotkanie naszych członków odbyło się w czasie Adwentu więc całość utrzymana była w świątecznym nastroju, z programem w wykonaniu Ampli Fire i Musicae Amantes.

 

2 - Kluboturniej klubów młodych 28. 12. 2015 - podziękowania dla Klubu Młodych, który ponownie zwyciężył w tych zmaganiach.

 

Styczeń

1 - Bal PZKO 23. 1. 2016

 

Pani prezes wyszczególniła niektóre pozycje z planu działalności, który był do dyspozycji uczestnikom zebrania (jest również do wgladnięcia w sekcji O nas – Plan działalności), a to

  1. Konieczność naprawy ścian w naszym domu PZKO: prace remontowe – zdzieranie tynku, penetrację i malowanie ścian na klatce schodowej i scenie. Chodzi o wiekszy zakres prac, które nie będzie można zrobić w ramach brygady wiosennej. Pani prezes apelowała do członków koła by wzięli aktywny udział w remoncie, który będzie koordynowany przez Stasia Bielesza.
  2. Plan wycieczki do ogrodów i Pszczyny, propozycja terminów 8 maja, 28maja

Na zebraniu zabrzmiały oprócz sprawozdania pani prezes sprawozdania prezesów poszczególnych klubów: Klubu Kobiet, Klubu Seniora, Klubu Młodych oraz zespołu.

Po zebraniu odbył się Sejmik Gminny Kongresu Polaków.

© 2022 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com