MK PZKO BYSTRZYCA

W niedzielę 3 kwietnia odbyło się premierowe "Rodzinne spotkanie z językiem ojczystym". Chociaż na dworze panowała przepiękna wiosenna aura, to ponad setka naszych członków i sympatyków zdecydowała się wziąć udział w spotkaniu. W programie było dyktando, pisane anonimowo, pod pseudonimami. Tekst dyktanda przygotowała pani dyrektor PSP w Bystrzycy, pani Renata Gill, a sprawdzał on naszą znajomość pisowni wielkich i małych liter czy liczebników porządkowych. Po dyktandzie wystąpił nasz gość, pan profesor Daniel Kadłubiec, a w tym czasie nauczycielki poprawiały prace zebranych. Rozważania profesora Kadłubca na temat cieszyńskiego języka ocalenia narodowego otworzyły nam oczy na wiele spraw, a z bogactwa informacji i faktów, które tam zabrzmiały, warto zapamiętać przynajmniej kilka - bądźmy dumni z naszej małej ojczyzny, bo jak historia mówi -  Lux ex Silesia (światło ze Śląska) , pamiętajmy częścią jakiego narodu jesteśmy i pamiętajmy o sile, którą nam daje nasza ziemia ojczysta.

Po wykładzie profesora Kadłubca ogłoszone zostały wyniki zmagań z ortografią, i okazało się, że najlepsze prace zawierają 2 błędy - a było  aż 6 zwycięskich prac.

Po wręczeniu nagród pani dyrektor zanalizowała najczęstsze błędy występujące w dyktandzie.

W czasie całego spotkania na dole w salce Domu PZKO przebiegały warsztaty plastyczne dla małych dzieci, tak żeby ich rodzice mogli spokojnie głowić się nad dyktandem i później wysłuchać wykładu pana profesora. Warsztaty przygotowały Lusia Twardzik i Magda Szmek.

Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy pomogli w przygotowaniu i realizacji imprezy. Dziękuję przede wszystkim wszystkim autorkom doskonałych wypieków (wszystko znikło co do ostatniego okruszka), pani Wandzie Suszka za pomysłowe wesołe kanapeczki dla najmniejszych, Lusi i Magdzie za zajęcia z dziećmi , i wielu innym, którzy pomogli. I oczywiście dziękuję wszystkim , którzy przyszli, bo to uczestnicy są dla nas najważniejsi!

Zdjęcia można znaleźć nawet tutaj.

© 2022 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com