MK PZKO BYSTRZYCA

Zarząd Miejscowego Koła PZKO oraz Macierzy Szkolnej przygotował  imprezę dla uczniów klas 8. i 9.

Celem spotkania było zaznajomienie dzieci z życiem kulturalnym i społecznym polskiej mniejszości w Bystrzycy, z działalnością naszego koła, a przede wszystkim z działalnością Klubu Młodych  Dopołudnie spędzono na sportowo - gra terenowa, kwizy czy strzelanie do celu z pistoletów airsoft. W bloku popołudniowo-wieczornym Klub Młodych przygotował prezentację o swej działalności i  kluboturniej, Józek Szymeczek wystąpił z ciekawą prelekcją o  Zaolziu i naszych korzeniach. Wieczorem przy grillu pośpiewano, a potem dzieci obejrzały polską komedię Chłopaki nie płaczą. Spotkanie zakończyło się dyskoteką i noclegiem w Domu PZKO.

Wielkie podziękowania za przygotowanie i zrealizowanie imprezy przede wszystkim dla Pawła Sajdoka, Marka Byrtusa, Daniela Heczki, Leszka Czerneka, jak również słowa wdzięczności i podziękowania dla przedstawicieli Klubu Młodych Agaty Adamik i Tomka Kantora, i dla wszystkich innych, którzy pomagali.

http://zwrot.cz/2016/05/poprzez-gry-integracyjne-do-pzko/

www.pspbystrice.cz/galeria-zdjec/2016#spotkanie-integracyjne-pzko

© 2022 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com