MK PZKO BYSTRZYCA

Dnia 23.7. odbył się w Parku PZKO już 38. rocznik Memoriału Franciszka Menšíka w siatkówce.  Wielkie podziękowania dla głównych organizatorów Lenki i Henia Lasotów. Bliżej patrz http://zwrot.cz/2016/07/udany-memorial-im-franciszka-mensika/

© 2022 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com