MK PZKO BYSTRZYCA

W niedzielę 23 października w sali Domu PZKO obejrzeliśmy komedię w wykonaniu Zespołu teatralnego im. Jerzego Cieńciały z MK PZKO Wędrynia pt. Boeing , boeing.   Sala dosłownie pękała w szwach i chyba wszyscy doskonale się bawili. Największe owacje zebrała wspaniała Irka Filipek jako gosposia Nadja. Podziękowania w kierunku głównej organizatorki, p. Grażyny Roszka.

© 2022 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com