MK PZKO BYSTRZYCA

W sobotę 22 czerwca 2019 odbył się w Parku PZKO tradycyjny Międzynarodowy Świętojański Festiwal Folklorystyczny . Organizatorami tego pięknego festiwalu jest Gmina Bystrzyca wraz naszym Zespołem Folklorystycznym Bystrzyca. W programie wystąpiły zaolziańskie zespołyTrowniczek, Łączka, Olza, Gróniczek, Bezmiana, Zaolzi, Zaolzioczek, z zagranicznych gości była folkowa grupa muzyczna Hrdza i zespół pieśni i tańca Puľs z Prešova, który przedstawił bogaty folklor Rusinów.

Wielkie podziękowania przede wszystkim dla Krysi Gomółka za zorganizowanie stoiska i wszelką pomoc w przygotowaniu i realizacji Festiwalu.

http://zwrot.cz/2019/06/jak-na-festiwalu-swietojanskim-wianki-puszczali/

https://glos.live/Kultura/detail/Tradycja_ma_swoje_reguly_gry/0

Wideo 1

Wideo 2

Wideo 3

© 2022 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com