MK PZKO BYSTRZYCA

W środę 30 października 2019 przedstawiciele naszego koła już tradycyjnie uczcili pamięć tych, o których zapomnieć nam nie wolno. W przechadzkę po miejscach spoczynku miejscowych Polaków, którzy zapisali się w historii naszej polskiej społeczności , zabrał nas pan Paweł Łaboj. Kładąc znicze z napisem Pamiętamy i przypominając poszczególnych Zmarłych i ich zaslugi dla polskiego spoleczenstwa symbolicznie uczciliśmy ich pamięć.

Podziękowania dla p. Łaboja za piękne przygotowanie uroczystości i piękne słowa o Zmarłych.

© 2023 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com