MK PZKO BYSTRZYCA

W sobotę 30 listopada odbyło się już 5. Spotkanie przy opłatku. To świąteczne spotkanie tradycyjnie wprowadza nas w nastrój Adwentu , w czas oczekiwania na Święto Bożego Narodzenia, ale również jest okazją do obejrzenia się za mijającym rokiem i okazją do podziękowań. W tym roku na szczególne podziękowania zasłużyli Marian Roszka, Mariusz Wałach za wyjątkowe zaangażowanie w kontynuację remontu Domu PZKO oraz chłopcy z Klubu Młodych na czele z Romkiem Szturcem za wszelką pomoc przy pracach budowlanych. Wielkie podziękowania i słowa uznania zostały skierowane do Ewy i Michala Nemeców, i Reni Polok - czyli obecnego kierownictwa ZF Bystrzyca, za przygotowanie przepięknego koncertu jubileuszowego. W programie Spotkania przy opłatku wystąpiła Małgorzata Pikus z recitalem Aktorka na prowincji.

Więcej na: https://glos.live/Kultura/detail/Prowincjonalny_recital_przy_oplatku/0

© 2022 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com