MK PZKO BYSTRZYCA

BUDUJEMY NASZ DOM

Budynek - Dom PZKO w Bystrzycy wybudowany został przez miejscowych Polaków w czynie społecznym na przełomie lat 60- i 70-tych. Uroczyste otwarcie miało miejsce 4 lipca 1971.

Niestety, upływ czasu znacząco podpisał się pod stanem technicznym i estetycznym budynku i otaczającego go parku z boiskiem. Niezbędne są coroczne naprawy, rocznie do utrzymania i napraw naszego Domu PZKO inwestujemy około 180 000,- koron czeskich ze środków własnych.
Po kilkuletnim planowaniu i pracach przygotowawczych podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu kompleksowego remontu. Projekt przebudowy przygotowany został przez biuro architektoniczne Nodum Atelier s.r.o. z Jabłonkowa.

W okresie luty-czerwiec 2018 przebiegały prace budowlane na parterze budynku. Powstał nowy przestronny hol, pomysłowo rozwiązane zostało wejście na 1.piętro, mamy powiększoną i rozświetloną jadalnię i nową kuchnię z technicznymi udogodnieniami i zupełnie nowym wyposażeniem. Nowa jest instalacja grzewcza i elektryczna na parterze budynku, uwagę zwraca piękne oświetlenie holu i schodów na 1.piętro. Koszty 1.etapu remontu wyniosły 2 983 237,5 koron czeskich, a pokryte zostały przede wszystkim z darów sponsorskich i własnych źródeł, ponadto udało nam się uzyskać dotację ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska, ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą, wysokość wsparcia wyniosła 178 101,-PL.

Do kontynuacji remontu przystąpiliśmy już na początku roku 2019. Efektem prac budowlanych są nowoczesne, przestronne toalety na parterze, na piętrze mamy odnowioną salę z ciekawie rozwiązanym oświetleniem sali i sceny. Dzięki wyburzeniu składzika na scenie uzyskaliśmy powiększoną scenę, ponadto dobudowaliśmy toalety na piętrze. Nowe schody na scenę, nowy parkiet i boazeria na ścianie są pięknym wykończeniem odnowionej sali. Koszty drugiego etapu wyniosły 3 814 962,88. Fundusze na kontynuację remontu zbierane były w ramach zbiórki publicznej. Z największą i nieocenioną pomocą, bez której nie byłaby możliwa kontynuacja remontu, przyszli nam sponsorzy – Adam i Grażyna Wałach, Mariusz i Urszula Wałach, i Waldemar i Anna Wałach. Bracia Wałachowie z żonami zaoferowali nam pomoc w postaci tzw. matchingu – zobowiązali się do potrojenia sumy, którą do końca roku 2019 zbierzemy na naszym koncie budowlanym i w specjalnej skarbonce. Ponadto remont naszego Domu wsparło w roku 2019 ponownie Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków senatu Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 190 000,-PLN i gmina Bystrzyca w postaci daru finansowego 500 000,- koron czeskich.
Na pokrycie kosztów 2.etapu remontu wykorzystaliśmy część finansów uzyskanych drogą zbiórki publicznej (1 600 000,-koron czeskich).

Rok 2020 chociaż ogólnie trudny dla społeczeństwa (pandemia COVID19), to dla nas - jako koła PZKO - był udany pod względem dalszej kontynuacji remontu. Rezerwy finansowe zyskane drogą zbiórki publicznej i matchingu umożliwiły nam przeprowadzić:

  • remont , właściwie kompletna wymiana sanitariatów w budynku przylegającym do głównego,
  • przesunięcie płotu, nowe miejsca postojowe, nowa automatycznie otwierana brana wjazdowa,
  • na bramie napisy informacyjne – Dom Polski , PZKO Bystrzyca – żeby podkreślić charakter tego miejsca, że służy nam, Polakom
  • wyremontowanie, wyposażenie i umeblowanie drewnianej budy służącej jako zaplecze i punkt gastronomiczny dla imprez w parku PZKO
  • elektroniczne zabezpieczenie Domu Polskiego
  • zakup sprzętu audiowizualnego: ekran i projektor do sali na górze, TV i projektor do jadalni. Częściowo koszty zostały pokryte ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej pośrednictwem stowarzyszenia Wspólnota Polska.

 

Ale nie tylko pieniądze się liczą. Liczą się ludzie, którzy swój wolny czas poświęcają na niekończące się spotkania z budowlańcami, planowanie, projektowanie, organizowanie, ludzie, którzy spoglądają na ręce robotników i kontrolują ich pracę ...takim pomyślnym ojcem i siłą napędową całego remontu i wszystkich prac budowlanych, które rozpoczęły się już pod koniec 2017 roku, jest Marian Roszka.

Prace budowlane jeszcze się nie kończą. Planujemy remont tarasu (posadzka, balustrada,doprowadzenie wody na taras i inne) i stopniową realizację zagospodarowania przestrzennego Parku PZKO. Realizacja tego wszystkiego uzależniona jest od rezerwy finansowej naszego koła.

Najgorętsze, z serca płynące podziękowania kieruję do naszych sponsorów – Grażyny i Adama Wałach, Urszuli i Mariusza Wałach i Anny i Waldemara Wałach.
Jako symboliczne podziękowanie proszę przyjąć te oto słowa: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” (Jan Paweł II.)

 

Spis darczyńców w kolejności alfabetycznej(dane z transparentnego konta budowlanego - zbiórka publiczna 2019) patrz tutaj.

 

 

Projekt współfinansowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

unnamed

Logo senat z podpisem 1

© 2024 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com