MK PZKO BYSTRZYCA

Plan działalności MK PZKO Bystrzyca na rok 2022

Imprezy MK PZKO Bystrzyca

• Spotkanie rodzinne z językiem ojczystym 8.5.2022 (prelekcja dr. Kadłubiec , dyktando na wesoło, pod pseudonimami)
• Autokarowa wycieczka Wrocław i Moszna 3.6.-5.6.2022
• Spotkanie integracyjne młodzieży szkolnej 10.6.2022
• Rajd rowerowy im. Mariana Roszki lato 2022
• Zlot młodzieży pt. Hawaii Party 22.7.2022
• Bachora 10.9.2022
• Rockowe pożegnanie lata 2.9.2022
• Odwiedziny grobów 28.10.2022
• Uczczenie Święta Niepodległości Polski listopad 2022 (kapela Wałasi z Istebnej)
• Przygotowanie do sezonu balowego (lekcje tańca towarzyskiego z B. Sikorą) grudzień 2022
• Spotkanie przy opłatku grudzień 2022
• Kulig zima 2022/2023
• Bal MK PZKO 4.2.2023

 

Imprezy centralne

• Koncert na rzecz Ukrainy (Strzelnica, Cz. Cieszyn) 26.3.2022
• Gala jubileuszowa z okazji 75-lecia PZKO 15.10. 2022
• Gorolski Święto 5.8.-7.8.2022
• Koncert Świąteczny w Trisii grudzień 2022

 

Imprezy gminne

• Międzynarodowy Świętojański Festiwal 25.6.2022
• Dni gminy Bystrzyca 17.9.2022

 

Porządki, naprawy

• Wiosenne sprzątanie kwiecień/maj 2022
• Naprawy, remonty wg potrzeby

© 2024 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com