MK PZKO BYSTRZYCA

Spotkanie zaplanowane zostało jako 3-dniowa impreza mająca na celu pogłębienie więzi nawiązanych podczas Igrzysk Polonijnych oraz jako kontynuacja spotkania integracyjnego zorganizowanego w Hamburgu w 2018 roku i odbyło się w dniach 25-27 września 2020.

W spotkaniu uczestniczyły amatorskie drużyny badmintonowe z Warszawy, Hamburga, Wiednia oraz  reprezentacja Zaolzia z Bystrzycy/Wędryni. Z przyczyn epidemicznych i zdrowotnych z Wiednia dotarł jednak tylko 1 przedstawiciel!

W piątek drużyny przejeżdżały i kwaterowały się w Nydku, Bystrzycy i Wędryni. Ekipa z Hamburga eksplorowała nasz region już od środy.

Sobota zgodnie z planem została przeznaczona na całodniowy turniej badmintona w hali w Wędryni (Vitality), gdzie s sumie spotkało się 50 uczestników, z czego ponad 34 stanowili gracze badmintona. Jednym z głównych celów spotkania była integracja całych rodzin, które towarzyszą uczestnikom turniej badmintonowego (często nawet 3 generacje). Chociaż spotkanie przebiegało w trudnej sytuacji epidemicznej i z różnymi ograniczeniami, to jednak udało się przeprowadzić zaplanowany turniej bez większych komplikacji, a to zwłaszcza dzięki sprawnej organizacji rozgrywek pod okiem Wojtka Mendreka i Janiny Byrtus.Opiekę medyczną zapewniali Jakub i Magda Szewczykowie.

Każda drużyna wystawiła 4 deble męskie, 1 debel żeński oraz 1 mix i rozegrała 10 meczy z każdym z przeciwników.

Wyniki turnieju badmintona:

  1. miejsce drużyna gospodarzy Zaolzie (gracze z Wędryni, Bystrzycy, Mostów koło Jabłonkowa)
  2. miejsce Polonia z Hamburga
  3. miejsce Warszawa z pomocą zawodnika z Wiednia

Ku pociesze oka i serca, udało się dodatkowo zorganizować pokazowy mecz badmintona pomiędzy Wojtkiem Mendrekiem i Adamem Szarzcem.

W miłej atmosferze przebiegło podsumowanie zawodów, wymiana pamiątek i przekazanie wszystkim zawodnikom oryginalnych statuetek pamiątkowych przygotowanych przez organizatorów (cięta szyna z wygrawerowanym wpisem pamiątkowym i doklejoną  lakierowaną lotką do badmintona). Wszyscy uczestnicy spotkania towarzyskiego z zaciekawieniem wysłuchali wykładu dr.Szymeczka o historii naszego regionu i specyfice zaolziańskiej mniejszości. Po oficjalnej części odbyła się krótka, ale udana zabawa taneczna zakończona z wiadomych powodów o godz 22.

W niedzielę spotkanie zostało oficjalnie zakończone i drużyny rozjeżdżały się powoli do domów (ekipa z Niemiec została dłużej i powrót do „ojczyzny” musiała umilić sobie testem na koronawirusa).

Po demokratycznym głosowaniu ustalono, że kolejne spotkanie powinno się odbyć za 2 lata w Wiedniu (przegłosowany został jedyny uczestnik z Wiednia ?).

Głównymi organizatorami tegorocznej imprezy byli - Leszek Siedlaczek, Roman Szewczyk,Renata Kopeć,Maciej Szewczyk.

Spotkanie wsparli finansowo i rzeczowo:

  • Fundusz Rozwoju Zaolzia
  • Gmina Bystrzyca
  • Gmina Wędrynia
  • restauracja Sojka
  • wydawnictwo Beskidy
  • spółka MS Pharm

 

 

7 i 8 maja 2020 już tradycyjnie zabraliśmy się za wiosenne porządki. Kobiety pod okiem Krysi Gomółki zrobiły porządki w kuchni, kotłowni, składziku, w toaletach, umyły okna, a mężczyźni doprowadzili do porządku żywopłoty, rynny i okapy, posprzątali teren parku i w warsztacie (pod kierunkiem Radka Gomółki), i przygotowanie terenu pod założenie trawnika (pod kierunkiem Libora Škňouřila). Podziękowania dla wszystkich, którzy swój wolny czas poświęcili dla naszego PZKO!

W niedzielę 7 czerwca po dłuższym czasie przymusowej izolacji i bezczynności spowodowanej epidemią COVID-19 w naszym PZKO znowu coś się działo! W podróż po Madagaskarze zabrali nas Lucyna i Libor Škňouřil opowiadając o barwnej i pięknej przyrodzie, niesamowitych, wyjątkowych endemicznych okazach fauny i flory, ale i o stopniowej dewastacji przyrody, niesamowitym ubóstwie i mentalnej krótkowzroczności Malgaszów. Prelegenci po raz pierwszy wykorzystali naszą nową technikę audiowizualną, dzięki której pokazy zdjęć, filmów zyskały zupełnie inny wymiar!

Sprzęt audiowizualny został sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

W niedzielę 8 marca odbyło się zebranie sprawozdawcze naszego koła, w tym roku w nowo wyremontowanej sali tanecznej. W zebraniu wzięli udział goście: prezes Rady Kongresu Polaków p. Mariusz Wałach, wójt gminy Bystrzyca p. Roman Wróbel, wicedyrektor szkoły p. Renata Gill i wiceprezes Macierzy Szkolnej p. Paweł Sajdok. Na wstępie obejrzeliśmy program kulturalny w wykonaniu dzieci bystrzyckiej podstawówki, po raz pierwszy w naszym PZKO zabrzmiały klawisze, do łez rozśmieszyły wierszyki Brzechwy, Kerna i Fredry. Dziękujemy! Dalszym punktem programu było podsumowanie zbiórki publicznej 2019 na remont Naszego Domu. Mariusz Wałach, pomysłodawca zbiórki publicznej nawiązał do tego, co rozpoczęliśmy właśnie przed rokiem na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w marcu 2019 roku. Ponownie obejrzeliśmy filmik pt. Budujemy nasz dom, który oprócz propozycji włączenia się do zbiórki pieniędzy ma szersze znaczenie dla naszej polskiej społeczności - przedstawia bogate życie społeczne i dorobek bystrzyckich Polaków już od czasów austriackich, później wysłuchaliśmy relacji z przebiegu zbiórki pieniężnej i jej podsumowanie. Dalsza część zebrania obejmowała sprawozdanie z działalność poszczególnych klubów naszego koła, sprawozdanie kasowe i komisji rewizyjnej, a na koniec przyszła kolej na prezentację całokształtu działalności za ubiegły rok w formie zdjęć i wspomnień. Po sprawozdaniu krótko zaprezentowany został plan działalności na rok 2020 oraz najbliższe plany inwestycyjno-budowlane.

https://zwrot.cz/2020/03/bystrzyca-sprawozdawcze-z-remontem-na-pierwszym-planie/

© 2024 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com