MK PZKO BYSTRZYCA

W niedzielę 8 marca odbyło się zebranie sprawozdawcze naszego koła, w tym roku w nowo wyremontowanej sali tanecznej. W zebraniu wzięli udział goście: prezes Rady Kongresu Polaków p. Mariusz Wałach, wójt gminy Bystrzyca p. Roman Wróbel, wicedyrektor szkoły p. Renata Gill i wiceprezes Macierzy Szkolnej p. Paweł Sajdok. Na wstępie obejrzeliśmy program kulturalny w wykonaniu dzieci bystrzyckiej podstawówki, po raz pierwszy w naszym PZKO zabrzmiały klawisze, do łez rozśmieszyły wierszyki Brzechwy, Kerna i Fredry. Dziękujemy! Dalszym punktem programu było podsumowanie zbiórki publicznej 2019 na remont Naszego Domu. Mariusz Wałach, pomysłodawca zbiórki publicznej nawiązał do tego, co rozpoczęliśmy właśnie przed rokiem na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w marcu 2019 roku. Ponownie obejrzeliśmy filmik pt. Budujemy nasz dom, który oprócz propozycji włączenia się do zbiórki pieniędzy ma szersze znaczenie dla naszej polskiej społeczności - przedstawia bogate życie społeczne i dorobek bystrzyckich Polaków już od czasów austriackich, później wysłuchaliśmy relacji z przebiegu zbiórki pieniężnej i jej podsumowanie. Dalsza część zebrania obejmowała sprawozdanie z działalność poszczególnych klubów naszego koła, sprawozdanie kasowe i komisji rewizyjnej, a na koniec przyszła kolej na prezentację całokształtu działalności za ubiegły rok w formie zdjęć i wspomnień. Po sprawozdaniu krótko zaprezentowany został plan działalności na rok 2020 oraz najbliższe plany inwestycyjno-budowlane.

https://zwrot.cz/2020/03/bystrzyca-sprawozdawcze-z-remontem-na-pierwszym-planie/

© 2024 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com