MK PZKO BYSTRZYCA

12 grudnia 2015 odbyło się w naszym kole przedwigilijne Spotkanie przy opłatku. Sala dosłownie pękała w szwach, trzeba było donosić dodatkowe stoły i krzesła, bo zebrało się w sumie ponad 100 osób.

© 2024 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com