MK PZKO BYSTRZYCA

W piątek 14.10.2022 Konsul Generalna RP Izabella Wołłejko-Chwastowicz przekazała 17 osobom Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Odznaczenie nadał członkom PZKO Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński.

Odznakę honorową otrzymała m.in. Lucyna Škňouřil, która od 2002 r. pracuje w Zarządzie MK, ósmy rok jest jego prezesem. Po objęciu funkcji prezesa wprowadziła nowe imprezy do kalendarza bystrzyckiego Koła. Ich wspólnym mianownikiem jest dążenie do poprawy kondycji języka polskiego w naszym społeczeństwie oraz zacieśnianie więzi z Polską. Są to prelekcje okolicznościowe ”Rodzinne spotkania z językiem polskim” połączone z dyktandami „na wesoło”, na które zaprasza wykładowców z obydwu brzegów Olzy. Zapoczątkowała „Spotkania integracyjne im. Leszka Czerneka”. Celem spotkań jest zapoznanie uczniów klasy ósmej i dziewiątej bystrzyckiej podstawówki z działalnością PZKO, a także podkreślenie polskiej tożsamości narodowej i bogactwa życia społeczno-kulturalnego mniejszości polskiej. Ważnym punktem spotkania jest coroczny wykład Józefa Szymeczka na temat Zaolzia i naszych korzeni. Kolejną imprezą Koła wprowadzoną przez Lucynę Škňouřil jest „Spotkanie przy opłatku“ połączone z odznaczeniem wybitnych członków Koła i programem kulturalnym, promującym artystów z terenu Zaolzia i z Polski. Lucyna Škňouřil pracuje również w Zarządzie Głównym PZKO, jako członek Rady do spraw kultury. Tak w pracy MK PZKO, jak i w działalności ZG PZKO do jej priorytetów należy wzmacnianie poczucia przynależności do narodu polskiego.

https://zwrot.cz/2022/10/obchody-75-lecia-pzko-w-konsulacie-nagrodzono-zasluzonych-dzialaczy/

 

Zasłużeni dla Związku - wpisy do Złotej Księgi Zasłużonych PZKO

W środę 19 października 2022 w Sali Ślubów Urzędu Miasta Trzyńca doceniono działaczy Miejscowych Kół PZKO. Ponad 40 osób wpisało się do Złotej Księgi Zasłużonych PZKO. Za długoletnią pracę społeczną dla MK PZKO Bystrzyca zostali odznaczeni:

Kocyan Anna
P. Anna Kocyan pracowała jako rejonowa od roku 1976 do 2021. W latach 70 była członkiem bystrzyckiego chóru i teatrzyku działającego przy MK PZKO Bystrzyca. Jest również długoletnią aktywną członkinią Klubu Kobiet przy MK PZKO Bystrzyca.

Wałach Anna
Anna Wałach była w latach 1994 - 1999 i 2004 - 2017 członkiem Zarządu MK PZKO Bystrzyca, od roku 2004 w funkcji kierownika rejonowych miejscowego koła, ponadto jest długoletnią członkinią Klubu Kobiet przy MK PZKO Bystrzyca.

Kubeczka Jan
Jan Kubeczka od lat związany jest z bystrzyckimi zespołami folklorystycznymi, prowadzi kapelę dziecięcą „Gróniczek”, współpracuje z zespołem folklorystycznym „Bystrzyca” działającym przy MK PZKO. Pracując z dziećmi, uczy je zamiłowania do cieszyńskiej pieśni ludowej, uświadamia młodzieży, że nauka gry na instrumencie przynosi efekty i może być jedną z możliwości, jak aktywnie działać na rzecz utrzymania naszej tożsamości. Jan Kubeczka swoją grą na akordeonie uświetnia niejedną imprezę koła, współtworzy miłą i przyjemną atmosferę spotkań towarzyskich czy wycieczek koła. Jest ceniony za talent, skromność i niezmierną ofiarność.

Szewczyk Zbigniew
Długoletni członek ZT Sibica, po przeprowadzce do Bystrzycy w latach 80 zaczyna pracować społecznie w MK PZKO Bystrzyca. W dwójkę z ing Karolem Szlaurem rozbudowali dzisiejszy Dom Polski w Bystrzycy, i w nowopowstałym pomieszczeniu Zbigniew Szewczyk w roku 1990 otwiera kawiarnię Qclub. W latach 90 Q club staje się ikonicznym miejscem, gdzie spotyka się polska młodzież, organizowane są spotkania dyskusyjne, zabawy taneczne... Zbigniew Szewczyk pomimo różnicy wieku potrafił zachęcić młodych do pracy społecznej, sprawił, że PZKO Bystrzyca znowu stała się miejscem, gdzie młodzież lubi się spotykać i działać. W zarządzie MK PZKO Bystrzyca pracował od roku 1990, najpierw jako członek komisji rewizyjnej, później kierownik organizacyjny, zastępca skarbnika, wreszcie gospodarz. W roku 2021 Zbigniew Szewczyk zrezygnował z pracy w zarządzie, nadal ale pracuje społecznie i pomaga przy realizacji różnych imprez. Dla wielu bystrzyczan i nie tylko bystrzyczan, Zbigniew Szewczyk i Qclub, który stworzył, jest symbolem bystrzyckiego PZKO.

Roszka Marian – in memoriam
Śp. Marian Roszka od lat studenckich związany był z działalnością społeczną. Członek ZF Bystrzyca, następnie długoletni członek ZT Gorole w Mostach. Bardzo ofiarny, pomysłowy, energiczny, jeden z tych, na którego zawsze można było liczyć przy organizacji jakichkolwiek imprez pzkowskich. Nie lubił mówić, wolał działać i tworzyć. Od roku 2017 członek Zarządu MK PZKO Bystrzyca, jego głównym zadaniem było przeprowadzenie remontu Domu Polskiego 2017. I od roku 2017 niemal do swej śmierci śp. Marian Roszka realizował ten cel, począwszy od prac przy projekcie budowlanym, jako nadzór budowlany, i jako pracownik fizyczny. Na czas remontu Dom Polski stał się jego drugim domem. Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, lecz członkowie PZKO Bystrzyca są przekonani, że w tym wypadku jest inaczej.

https://zwrot.cz/2022/10/w-trzyncu-nagrodzono-dzialaczy-pzko-do-zlotej-ksiegi-zasluzonych-wpisalo-sie-ponad-40-osob-zdjecia/

W naszym Domu Polskim można było wspólnie przeżywać sportowe emocje! W Strefie kibica kibicowaliśmy biało-czerwonym podczas meczów z Meksykiem, Arabią Saudyjską i Argentyną. Podziękowania dla Mariusza Wałacha, pomysłodawcy i organoizatora Strefy kibica.

W niedzielę 4 grudnia 2022 odbyło się tradycyjne Spotkanie przy opłatku. To świąteczne spotkanie tradycyjnie wprowadza nas w nastrój Adwentu, w czas oczekiwania na Święto Bożego Narodzenia, ale również jest okazją do obejrzenia się za mijającym rokiem i okazją do podziękowań.

W tym roku na szczególne podziękowania zasłużyli Renia Mendrok (srpawy finansowe), Paweł Łaboj (inicjatywa Odwiedziny grobów), Marek Heczko (zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej podczas naszych imprez, ofiarność przy remoncie), Michał Heczko (wprowadzenie nowoczesnych technologii), Roman Kantor (zaangażowanie w projekty rewitalizacji parku PZKO i remont tarasu).

W świątecznym programie wystąpili Władysław Czepiec, znany zaolziański tenor, i duet muzyczny Estera Witoszek i Jakub Barański. Podziękowania dla Hani Kaleta, Basi Kowala i Halinki Cymorek za przygotowanie świątecznego poczęstunku, dla Agatki Kalety za dekoracje świąteczne, i dla Lenki i Henia Lasotów, Grażynki Roszka, Uli Wałach, Reni i Romana Mendroka, Libora Škňouřila za wszelką pomoc.

W czwartek 27.10. już tradycyjnie uczciliśmy pamięc Zmarłych. W przechadzkę po miejscach spoczynku miejscowych Polaków, którzy zapisali się w historii naszej polskiej społeczności , zabrał nas pan Paweł Łaboj. Kładąc znicze z napisem Pamiętamy i przypominając poszczególnych Zmarłych i ich zaslugi dla polskiego spoleczenstwa symbolicznie uczciliśmy ich pamięć.Podziękowania dla p. Łaboja za przygotowanie uroczystości i piękne i wzruszające słowa o Zmarłych.

Hlavním záměrem celého projektu je zvýšení atraktivity místa s myšlenkou pro příští generace. Zároveň se tímto projektem snažíme o zvýšení biodiverzity a s tím související adaptaci na změny klimatu. Cílem projektu je revitalizace parku a zahrady PZKO v Bystřici - tzn. výsadba nových stromů, keřů, okrasných rostlin, srovnání terénu,navezení zeminy a posetí trávy. Vytvořením krásného zeleného prostoru přitáhneme lidi k novým aktivitám v přírodě a podpoříme stávající funkce jako je setkávání místních obyvatel a pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí.

Podziękowania dla grupki mężczyzn - członków naszego koła, którzy bezinteresownie pomogli w remoncie tarasu - zdjęcie płytek i usunięcie starej balustrady. Dalsze prace - położenie warstwy izolacyjnej, nowych płytek i nowej balustrady wykona firma budowlana Worek.

W piątek 2 września 2022 w Parku PZKO Bystrzyca pożegnaliśmy się z latem. Na rockową nutę. Po ubiegłorocznym sukcesie grupy Contiband postanowiliśmy imprezę powtórzyć, w trochę poszerzonym formacie. Na początku wystąpiła grupa Drugi dech z brawurowym wykonaniem rockowych i heavymetalowych utworów bawiąc i rozgrzewając publiczność do czerwoności. A potem był trwający ponad 3godziny koncert zespołu Contiband prezentujący największe rockowe przeboje polskiej sceny muzycznej. Była Budka Suflera, Lady Pank, Dżem, Lombard… Wielkie podziękowania dla głównego organizatora Jakuba Kołodzieja i członków Klubu Młodych za zapewnienie obsługi stoisk, i dla gminy Bystrzyca za pomoc techniczną.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022 w wysokości 4900 PLN, koszt całkowity projektu 13 300 PLN

 

https://zwrot.cz/2022/09/pozegnano-lato-z-polskim-rockiem-w-bystrzycy-zorganizowano-koncert-na-ktorym-wysmienicie-bawili-sie-i-mlodzi-i-starsi/

https://glos.live/Kultura/detail/pozegnanie_z_latem_na_rockowa_nute/0

Pierwszy sierpniowy weekend przebiegał pod znakiem Gorolskigo Święta. W piątek można było m.in. zobaczyć program autorski Chrystiana Heczki pt." Z życia drzew, który przyciągnął do Lasku Miejskiego nietypowe jak na piątek tłumy. Sobota przebiegała pod hasłem „Kiela tańców znosz, tela razy żeś je człowiekym“, gwiazdą wieczornego programu była Golecu Orkeistra, a później można było bawić się do muzyki Bartnicky Band. Niedziela rozpoczęła się tradycyjnym korowodem, Bystrzycę reprezentowały dwa wozy alegoryczne, które przygotował ZF Bystrzyca pod kierownictwem Reni Polok. Po oficjalnej inauguracji można było obejrzeć wspólny program zespołów folklorystycznych oraz kapel pod nazwą Cztery pory roku Anieli Kupiec.

Jak zawsze , nasze koło wystawiło stoisko – budę. W naszej ofercie było jelitko z kapustą, placki ze skwarkami i śmietaną, domowe kołacze, miodula , wódka, piwo i inne.. W przygotowaniach do Gorolskigo Święta brało udział mnóstwo ludzi, podziękowania kierujemy przede wszystkim dla Lenki i Henia Lasotów, i Reni i Romana Mendroków za całą organizację i sprawne kierowanie przygotowaniami. I dziękujemy zespołowi Bystrzyca za wystawienie wozów alegorycznych i piękne występy.

Zdjęcia można pooglądać tutaj:

https://zwrot.cz/2022/08/bez-korowodu-nie-ma-prawdziwego-gorolskigo-swieta-choc-udzial-w-nim-moze-zmeczyc-zdjecia/

https://zwrot.cz/2022/08/w-sobote-scena-w-lasku-miejskim-rozblysla-kolorami/

Sobotnia grupa:

Niedzielna grupa:

W piątek 22 lipca 2022 już tradycyjnie bystrzycki park PZKO zmienił się w hawajską plażę. Gwiazdą tegorocznego spotkania młodzieży pt Hawaii Party był polski zespół Enej. Jak wspaniale bawiono się w Parku PZKO Bystrzyca można przeczytać tutaj:

https://zwrot.cz/2022/07/w-piatek-park-mk-pzko-bystrzyca-zamienil-sie-na-ogromna-plaze-byl-piasek-tance-drinki-i-polska-muzyka/
https://glos.live/Wiadomosci/detail/Bystrzyca_Tak_bawiono_sie_na_Hawaii_Party__w_rytmach_polinezyjskich_i_z_zespolem_Enej/0#b165856368948

Wielkie brawa i podziękowania dla organizatorów z Klubu Młodych Groń pod kierownictwem Michała Wolnego, Michaela Ruckiego i Reni Polok.

Podziękowania  kierujemy również do Funduszu Rozwoju Zaolzia, Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz do prywatnych sponsorów za wsparcie finansowe, bez którego nie byłoby możliwe zorganizować Hawaii Party z tak atrakcyjnym programem.

W sobotę 25 czerwca odbył się w Parku PZKO w Bystrzycy tradycyjny Świętojański Festiwal Folklorystyczny. Imprezę przygotowały zespoły folklorystyczne Bystrzyca (kier. Renata Polok), Łączka i Trowniczek (kier. Ewa Nemec, Alicja Twardzik) we współpracy z gminą. Więcej szczegółów tutaj:

https://glos.live/Kultura/detail/BYSTRZYCKIE_OBCHODY_SW_JONA_TRADYCJE_FOLKLOR_I_WSPOLNA_ZABAWA/0

W piątek 10 czerwca 2022 odbyło się tradycyjne  Spotkanie integracyjne. Celem tej imprezy jest zapoznanie młodzieży z 8. i 9. klasy bystrzyckiej podstawówki z bogatą działalnością Miejscowego Koła PZKO w Bystrzycy, a także podkreślenie naszej polskiej tożsamości narodowej i bogactwa życia społeczno-kulturalnego mniejszości polskiej. W tym roku ze względu na niesprzyjającą pogodę część dopołudniowa Spotkania integracyjnego wyglądała trochę inaczej, ale okazała się nie mniej atrakcyjna niż tradycyjna gra terenowa w parku PZKO i nad Głuchówką. O szczegółach można przeczytać tutaj:

https://glos.live/Wiadomosci/detail/BYSTRZYCA_MK_PZKO_POZYSKUJE_MLODYCH_ZABAWA_W_DOMU_POLSKIM_TRWA_W_NAJLEPSZE/0

Olbrzymie podziękowania i słowa uznania za błyskawiczną zmianę planów i zorganizowanie na ostatnią chwilę tak atrakcyjnego programu dla głównego organizatora Pawła Sajdoka i jego pomocników – Daniela Heczki, Marka Byrtusa, Grzegorza Teofila, Leszka Bielana, Roberta Szewczyka, Kuby Raszki i Adama Kubieny, a także dla Sabki Wojnar i Ali Iwanuszek  z Klubu Młodych za przygotowanie Kluboturnieju.

Co się odwlecze, to nie uciecze... czyli bystrzyczanie we Wrocławiu

Na początku czerwca b.r. grupa bystrzyckich PZKO-wców wyruszyła na wycieczkę do pięknego, zabytkowego Wrocławia.

To impulsywne, tętniące życiem miasto przywitało nas słoneczną pogodą i od razu zachęciło do spaceru. Erudowany przewodnik pan Piotr Łącki prowadził naszą wędrówkę śladem najbardziej znanych zabytków miasta. Zwiedziliśmy Halę Stulecia, Panoramę Racławicką, Ostrów Tumski, Ogród Japoński, Aulę Leopoldinę i wiele innych ciekawych miejsc. Zaliczyliśmy taras na szczycie Wieży Matematycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, z którego roztacza się piękna panorama na Odrę i jej wyspy, na dachy i wieże Starówki i Ostrowa Tumskiego oraz na bardziej odległe, charakterystyczne punkty miasta. Podziwialiśmy pokaz fontanny multimedialnej, największej takiej fontanny w Polsce. Pan Piotr ciekawie i dowcipnie opowiadał nie tylko o historii Wrocławia, ale przybliżył nam również jego współczesność. Korzystając z jego wskazówek i propozycji, byliśmy między innymi świadkami zapalania lamp naftowych na Ostrowie Tumskim, odpoczęliśmy w cieniu winobluszczu i wypili kawkę w romantycznych kawiarenkach czy delektowaliśmy się pysznymi lodami o bardzo egzotycznych smakach, np. czarnego sezamu. Natomiast miłośnicy piwa mieli okazję skosztować aż 16 rodzajów piw kraftowych. Przechadzając się ulicami Wrocławia, musieliśmy uważnie patrzeć pod nogi, bo można było potknąć się o krasnoludka. Papa Krasnal, Rzeźnik, Ossolinek, Śpioch, Więzień – to tylko niektóre spośród niezliczonej ilości wrocławskich krasnoludków. Polując na te wykonane z brązu ludziki, niejeden z nas stworzył pokaźną kolekcję zdjęć wrocławskich skrzacików.

Naszą przystanią stał się hotel Kamienica Pod Aniołami, z którego rzut beretem było do Rynku, gdzie właśnie przebiegał festiwal kulinarny Europa na Widelcu. Oprócz możliwości skosztowania tradycyjnych dań z różnych państw mieliśmy też okazję na żywo zobaczyć pana Roberta Makłowicza, gwiazdę programów kulinarnych.

W ostatnim dniu wycieczki zwiedziliśmy zamek w Mosznej. Spacer po parku zamkowym wśród wieloletnich, potężnych krzewów azalii i różaneczników, kwitnących w przeróżnych kolorach, był miłym akcentem pożegnalnym naszej wycieczki.

Pragniemy serdecznie podziękować pani Lence Lasota za wspaniałą i perfekcyjną organizację wędrówki i troskę o nas, uczestników. Dziękujemy również Funduszowi Rozwoju Zaolzia za finansowe wsparcie naszego wyjazdu.

Cieszymy się niezmiernie, że po dwu latach wymuszonych przerwą pandemiczną nasza wyprawa w końcu została zrealizowania. Już teraz myślimy o kolejnej wędrówce po ciekawych miejscach Polski, bowiem zgodnie z hasłem „podróże kształcą” każdy wyjazd pogłębia naszą wiedzę o Polsce. Co więcej, utrwala więzi.

uczestnicy wycieczki

W sobotę 14 maja 2022  w Parku PZKO odbyła się pierwsza edycja  Memoriału Henryka Sajdoka. W turnieju tenisowym poświęconym pamięci niedawno zmarłego Henryka Sajdoka,legendy bystrzyckiego sportu, wzięło udział 6 drużyn. puchary dla zwycięzców ufundowała gmina Bystrzyca.

Podziękowania dla głównego organizatora Henia Lasoty.

 

W niedzielę 8 maja w Domu Polskim w Bystrzycy odbyło się kolejne,  3. już Spotkanie rodzinne z językiem ojczystym. Rok 2022 jest rokiem Marii Konopnickiej, więc 1.część spotkania poświęcona była tej wybitnej poetce. W krótkim programie kulturalnym wystąpiły dzieci z bystrzyckiej podstawówki deklamując wiersze Marii Konopnickiej, a następnie było dyktando związane z życiem i twórczością Marii Konopnickiej. W salce na dole przebiegały warsztaty plastyczne dla dzieci, na temat baśni O sierotce Marysi i siedmiu krasnoludkach.

Gościem spotkania był prof. Daniel Kadłubiec, który z typową dla siebie elokwencją i swadą przedstawił dzieje piśmiennictwa, i w ogóle wykształcenia na Śląsku Cieszyńskim. Dyktanda sprawdzała jego autorka, p. Grażynka Roszka wraz z kilkoma nauczycielkami z bystrzyckiej podstawówki.  Na zakończenie spotkania  p. Roszka podsumowała wyniki naszych  zmagań z polską ortografią i omówiła najczęściej występujące błędy. Najlepsze 3 prace otrzymały nagrody -  Věra Judaszewicz, Sylwia Grudzień, Jola Kantor.

Wielkie podziękowania i słowa uznania dla Grażynki Roszka za przygotowanie i organizację dyktanda, i dla Ewy Nemec, Lucyny Bielan i Magdy Szmek za zorganizowanie warsztatów plastycznych dla dzieci.

https://glos.live/Wiadomosci/detail/Bystrzyca_spotkanie_rodzinne_z_jezykiem_ojczystym_czyli_jak_sie_pisze_hozy/0

https://zwrot.cz/2022/05/ufo-nad-slaskiem-cieszynskim-zmagania-z-polska-ortografia-i-zabawy-z-krasnoludkami-bystrzyca-nie-boi-sie-wyzwan/

W niedzielę 6 czerwca 2021 odbyło się zebranie sprawodzawcze naszego koła. Po zagajeniu i programie kulturalnym w wykonaniu ZF Bystrzyca (tańce regionu Parchovany) obecni wysłuchali sprawozdania z ubiegłorocznej działalności koła i poszczególnych klubów, sprawodzania komisji rewizyjnej i kasowe. Formalne sprawozdania urozmaicił pokaz zdjęć z poszczególnych imprez, spotkań czy porządków w PZKO. Wzruszającym momentem było wspomnienie śp. Mariana Roszki, wielkiego społecznika, pomyślnego ojca remontu naszego Domu Polskiego i wielkiego przyjaciela nas wszystkich.  Zebranie zakończyło się w towarzyskiej atmosferze przy kawie, herbacie i poczęstunku.

 

W sobotę 22.1.2022 odbył się tradycyjny Bal PZKO. W tym roku na sali dominowali młodzi balowicze, niektórzy przyjechali aż z Lutyni Dolnej! Pięknie ozdobiona sala balowa (autorstwa Lusi Twardzik i Ewy Nemec), niezawodny jak zawsze DJ Roman Młynek, smaczna kolacja przygotowana przez Filipa Heczkę, balowy program artystyczny w wykonaniu ZF Bystrzyca – to wszystko przyczyniło się do niezapomnianego balu. Podziękowania dla organizatorów – Reni i Romana Mendroków, i Filipa Heczki.

W piątek 14.1.2022 Zarząd Macierzy Szkolnej w Bystrzycy zabrał nas na kulig na Kubalonkę. Wyjeżdżaliśmy z Bystrzycy w lekkiej mżawce, ale na miejscu przywitała nas już zimowa sceneria. Przez zaśnieżony las dojechaliśmy na polanę , w chacie czekał na nas poczęstunek -  kapuśnica, chleb ze smalcem i kiełbaski z ognia.  O dobrą zabawę zadbała nasza niezawodna kapela góralska (tym razem mieszanina Nowiny i Bezmiany), za co im bardzo dziękujemy, bo kulig bez góralskiej muzyki nie miałby tej wspaniałej atmosfery. Również bardzo dziękujemy Paniom z Macierzy - Lucynie Bielan i Peci Heczko za organizację i zaproszenie nas do wspólnej zabawy.

Ogromne podziękowania i wyrazy wdzięczności kierujemy w stronę Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". ?? Dzięki dofinansowaniu ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021 udało się zrealizować zakup obuwia tanecznego oraz uszycie elementów do strojów ludowych za co bardzo serdecznie dziękujemy.

 IMG 20211130 WA0003

IMG 20211130 WA0002

IMG 20211130 WA0006

swp zf bystrzyca

 

© 2024 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com