MK PZKO BYSTRZYCA

W niedzielę 7 czerwca po dłuższym czasie przymusowej izolacji i bezczynności spowodowanej epidemią COVID-19 w naszym PZKO znowu coś się działo! W podróż po Madagaskarze zabrali nas Lucyna i Libor Škňouřil opowiadając o barwnej i pięknej przyrodzie, niesamowitych, wyjątkowych endemicznych okazach fauny i flory, ale i o stopniowej dewastacji przyrody, niesamowitym ubóstwie i mentalnej krótkowzroczności Malgaszów. Prelegenci po raz pierwszy wykorzystali naszą nową technikę audiowizualną, dzięki której pokazy zdjęć, filmów zyskały zupełnie inny wymiar!

Sprzęt audiowizualny został sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

© 2024 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com