MK PZKO BYSTRZYCA

Plan działalności MK PZKO Bystrzyca na rok 2021

 

18.6.2021 Spotkanie integracyjne młodzieży szkolnej

25.6.-27.6. 2021 Wystawa wybranych prac A. Škňouřila i Sz. Łachety

17.7.2021 Kluboturniej KM Magiczny świat H. Pottera

23.7.2021 40-lecie polskiego rocka

4.9.2021 Zlot

30.7. 2021 Obchody 50-lecia KM - spotkanie byłych członków

31.7.2021 projekcja plenerowa filmu Vabank

październik 2021 Przedstawienie teatralne

28.10.2021 Odwiedziny grobów

listopad 2021 Obchody 50-lecia Domu MK PZKO Bystrzyca, podziękowanie darczyńcom za wsparcie finansowe remontu

grudzień 2021 Spotkanie przy opłatku

zima 2021 kulig

22.1.2022 Bal MK PZKO

 

© 2022 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com