MK PZKO BYSTRZYCA

BUDUJEMY NASZ DOM

Budynek - Dom PZKO w Bystrzycy wybudowany został przez miejscowych Polaków w czynie społecznym na przełomie lat 60- i 70-tych. Uroczyste otwarcie miało miejsce 4 lipca 1971.

Niestety, upływ czasu znacząco podpisał się pod stanem technicznym i estetycznym budynku i otaczającego go parku z boiskiem. Niezbędne są coroczne naprawy, rocznie do utrzymania i napraw naszego Domu PZKO inwestujemy około 180 000,- koron czeskich ze środków własnych.

Po kilkuletnim planowaniu i pracach przygotowawczych podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu kompleksowego remontu. Projekt przebudowy przygotowany został przez biuro architektoniczne Nodum Atelier s.r.o. z Jabłonkowa.

W okresie luty-czerwiec 2018 przebiegały prace budowlane na parterze budynku. Powstał nowy przestronny hol, pomysłowo rozwiązane zostało wejście na 1.piętro, mamy powiększoną i rozświetloną jadalnię i nową kuchnię z technicznymi udogodnieniami i zupełnie nowym wyposażeniem. Nowa jest instalacja grzewcza i elektryczna na parterze budynku, uwagę zwraca piękne oświetlenie holu i schodów na 1.piętro. Koszty 1.etapu remontu wyniosły 2 983 237,5 koron czeskich, a pokryte zostały przede wszystkim z darów sponsorskich i własnych źródeł, ponadto udało nam się uzyskać dotację ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska, ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą, wysokość wsparcia wyniosła 178 101,-PL.

Do kontynuacji remontu przystąpiliśmy już na początku roku 2019. Efektem prac budowlanych są nowoczesne, przestronne toalety na parterze, na piętrze mamy odnowioną salę z ciekawie rozwiązanym oświetleniem sali i sceny. Dzięki wyburzeniu składzika na scenie uzyskaliśmy powiększoną scenę, ponadto dobudowaliśmy toalety na piętrze. Nowe schody na scenę, nowy parkiet i boazeria na ścianie są pięknym wykończeniem odnowionej sali. Koszty drugiego etapu wyniosły 3 814 962,88. Fundusze na kontynuację remontu zbierane były w ramach zbiórki publicznej. Z największą i nieocenioną pomocą, bez której nie byłaby możliwa kontynuacja remontu, przyszli nam sponsorzy – Adam i Grażyna Wałach, Mariusz i Urszula Wałach, i Waldemar i Anna Wałach. Bracia Wałachowie z żonami zaoferowali nam pomoc w postaci tzw. matchingu – zobowiązali się do potrojenia sumy, którą do końca roku 2019 zbierzemy na naszym koncie budowlanym i w specjalnej skarbonce. Ponadto remont naszego Domu wsparło w roku 2019 ponownie Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków senatu Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 190 000,-PLN i gmina Bystrzyca w postaci daru finansowego 500 000,- koron czeskich.

Na pokrycie kosztów 2.etapu remontu wykorzystaliśmy część finansów uzyskanych drogą zbiórki publicznej (1 600 000,-koron czeskich).
Pozostała suma pieniędzy umożliwi nam dalszą kontynuację remontu i inwestycji jak w wyposażenie naszego domu, tak w zagospodarowanie przestrzenne parku PZKO.

A więc prace budowlane jeszcze się nie kończą. Planujemy remont tarasu (posadzka, balustrada,doprowadzenie wody na taras i inne) przebudowę toalet w budynku przylegającym do Domu PZKO, nową bramę wjazdową i przesunięcie płotu, nowe miejsca postojowe, wysadzenie nowych drzew i wiele innych drobnych spraw, bo tak jak to bywa z remontami, w czasie przeróbek pojawiają się dalsze i dalsze potrzeby. Realizacja tego wszystkiego uzależniona jest od rezerwy finansowej naszego koła.

W imieniu Naszego Domu i MK PZKO Bystrzyca dziękuję z głębi serca wszystkim darczyńcom za finansowe wsparcie i wielkie serce okazane w czasie zbiórki pieniężnej na remont Naszego Domu Każda wpłata przekazana na transparentne konto budowlane i do skarbonki MK PZKO Bystrzyca została przez sponsorów potrojona!

Najgorętsze, z serca płynące podziękowania kieruję do naszych sponsorów – Grażyny i Adama Wałach, Urszuli i Mariusza Wałach i Anny i Waldemara Wałach.

Jako symboliczne podziękowanie proszę przyjąć te oto słowa: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” (Jan Paweł II.)

Spis darczyńców w kolejności alfabetycznej(dane z transparentnego konta budowlanego - zbiórka publiczna 2019) patrz tutaj.

 

 

Projekt współfinansowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

unnamed

Logo senat z podpisem 1

© 2021 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com