MK PZKO BYSTRZYCA

W dniu 5 marca odbyło się w naszym Domu PZKO Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Sala ku naszej radości znowu była zapełniona do ostatniego miejsca! Przed oficjalnym rozpoczęciem zebrania wszystkie kobiety z okazji zbliżającego się MDK obdarowane zostały kwiatkiem . Po pięknym programie kulturalnym w wykonaniu uczniów PSP Bystrzyca (piosenki i wiersz)  przystąpiono do formalnego sprawozdania z ubiegłorocznej działalności naszego koła. Nasza działalność sprowadza się nie tylko do organizowania imprez kulturalnych, oświatowych i edukacyjnych, sportowych, wycieczek itp., ale i do spraw bardziej przyziemnych i prozaicznych - czyli sprzątanie,drobne naprawy, remonty, pisanie wniosków o dofinansowanie. Ogólne sprawozdanie uzupełnili prezesi poszczególnych klubów podsumowując działalność Klubu Kobiet, Seniora, Młodych, Tenisa i ZF Bystrzyca. Po prezentacji zdjęć z poszczególnych imprez przystąpiono do wyborów nowego zarządu i delegatów na Zjazd PZKO w listopadzie br.  Zebranie zakończone zostało optymistycznym akcentem - prezes KP Mariusz Wałach przedstawił Fundusz Rozwoju Zaolziazwracając uwagę na to, że pieniądze na realizację projektów podkreślających polskość na Zaolziu są, wystarczy umieć po nie sięgnąć - bliżej tutaj.

Zdjęcia ze zebrania do obejrzenia tutaj.

© 2022 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com