MK PZKO BYSTRZYCA

Celem spotkania było zapoznanie młodzieży z działalnością MK PZKO, a przede wszystkim z działalnością Klubu Młodych i ZF Bystrzyca. Program imprezy był tak ułożony, by dzieci same uświadomiły sobie, co to w ogóle jest PZKO i jak bogate są możliwości życia kulturalnego polskiego społeczeństwa. że choć opuszczają polską podstawówkę i wybierają się np do czeskiej szkoły średniej, to nadal mogą spotykać się w gronie polskich kolegów i organizować własne imprezy w ramach PZKO.

Spotkanie integracyjne miało 2 części. Część dopołudniowa przebiegała pod znakiem sportowym , dzięki wsparciu finansowym ze strony Funduszu Rozwoju Zaolzia dzieci miały możliwość zagrania w paintball, co sądząc z reakcji było dla wielu niesamowitym przeżyciem... Część popołudniowa była już w pełni poświęcona życiu naszej polskiej mniejszości i sprawom PZKO. Agata Adamik z KM przygotowała kluboturniej , gdzie m.in. dzieci odpowiadały na pytania dotyczące naszego koła, polskiej mniejszości, ale znalazły się i ambitne wyzwania typu, która grupa przygotuje najciekawszy drink czy projekt stroju gorolskiego 21.wieku. Dzieci miały również za zadanie nakręcić krótki film. Z wszystkim poradziły sobie świetnie,a najlepsze 3 grupy otrzymały wartościowe nagrody. Po kluboturnieju miała miejsce bardzo ciekawa prelekcja dr. Józefa Szymeczka o śląsku Cieszyńskim, jego złożonej historii, wielokulturowości i wielonarodowości  (ilustrowane piosenką J. Nohavicy). Dzisiaj na straży wielokulturowości stoją już tylko Polacy... i oby tak zostało - oto słowa J. Szymeczka. Zespół teatralny MK PZKO Nydek wzbogacił program spotkania - przedstawił jednoaktówki Randka w jasno i Einstein,krótkie i dowcipne, dzieci reagowały śmiechem i brawami. Z programem przedstawił się również ZF Bystrzyca . Dzieci zobaczyły tańce zamutowskie, a później nowoczesny taniec do muzyki Adele. Romek Olszar opowiedział o zespole tanecznym, o zagranicznych wyjazdach, pokazał zdjęcia z występów, wyjazdów, zgrupowań i zachęcił dzieci do przyjścia na próbę - na pewno Wam się spodoba - zakończył. Po zespole tanecznym przyszła kolej na prezentację Klubu Młodych, Tomek Kantor opowiedział o imprezach, spotkaniach i innych wydarzeniach z życia Klubu Młodych, wszystko to ilustrując pokazem zdjęć. A potem już była zabawa - dyskoteka Marysia Straki, i pokaz filmu Planeta singli.  

Nad żołądkami, bezpieczeństwem uczestników, i w ogóle całym przebiegiem spotkania czuwali dorośli i im należą się największe podziękowania - Pawłowi Sajdokowi jako głównemu organizatorowi, Markowi Byrtusowi, Dankowi Heczce i Leszkowi Czernekowi.

Czy spotkanie integracyjne spełniło swój cel, czy pomogło dzieciom uświadomić sobie, kim są, gdzie jest ich miejsce, czy przełoży się to na wzrost ich uświadomienia narodowego i odporność wobec asymilacji - zobaczymy w przyszłości.

© 2022 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com