MK PZKO BYSTRZYCA

W sobotę 24.6. 2017 odbył się w parku PZKO już tradycyjny świętojański festiwal. Wielkie podziękowania dla Krysi Gomółka i wszystkich innych, którzy pomagali w przygotowaniach i realizacji tej wielkiej imprezy.

Zdjęcia na:

© 2022 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com