MK PZKO BYSTRZYCA

W sobotę 22 lipca 2017 odbył się w Parku PZKO już 39. rocznik Memoriału Franciszka Menšika w siatkówce. Roman Wróbel w oficjalnym zagajeniu w wzruszający sposób wspomniał niedawno zmarłego Leszka Czerneka, duszę Memoriału. Międzynarodowa rywalizacja (2 drużyny z Polski, 1 drużyna ze Słowacji) zakończyła się sukcesem drużyny z Martina ze Słowacji, na drugim miejscu uplasowała się Morávka, a na trzecim drużyna z Nydku. Wielkie podziękowania dla niestrudzonego długoletniego głównego organizatora Henia Lasoty, i dla jego żony Lenki za przygotowanie kulinarnego zaplecza.

© 2022 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com