MK PZKO BYSTRZYCA

W niedzielę 24 września obchodziliśmy uroczyście 70-lecie PZKO. Przygotowana wystawa zdjęć i prezentacje miały nam ale też uświadomić, że dzieje świadomego polskiego ruchu społecznego w Bystrzycy są dużo starsze, sięgają połowy XIX. wieku. Impreza odbyła się w parku PZKO, na telebimie można było oglądać prezentacje zdjęć od czasów międzywojennych aż do dnia dzisiejszego, o najróżniejszej tematyce związanej z  naszą bogatą dzialalnością, a ci, którym było zimno,  wszystko to zobaczyć mogli w sali na ekranie. Program zainaugurował występ chórów szkolnych wzruszająco wykonanym hymnem Polski, obejrzeć można też było występy zespołów tanecznych Łączka i Bystrzyca, pośpiewać z kapelą Bezmiana. Na zakończenie wręczone zostały Akty Uznania ludziom, którzy z pasją i poświęceniem pracowali i pracują w naszym PZKO - p. Anna Sikora, Henryk Sajdok, Ewa i Michal Nemec, Jan Kubeczka, a także ludziom, którzy od lat wspierają nas finansowo - Adam, Mariusz, Waldemar Wałachowie, Jan Moder. Specjalne podziękowania zostały przekazane na ręce pana Wojciecha Dębowskiego prezesa SWP oddział Bielsko-Biała, za pomoc w zdobyciu finansów na budowę dachu i remont zewnętrzny naszego Domu w r. 2005-2006.

Dziękuję Romanowi Wróblowi za prowadzenie, Zbyszkowi Olszarowi za mrówczą pracę przy kompletowaniu i opracowywaniu zdjęć, Romanowi Ruszowi za przygotowanie wszystkiego od strony kuchni, Grażynie Olszar za godziny spędzone przy szykowaniu rojberki i całej masie innych, którzy pomagali.

Dziękujemy FRZ za uzyskane wsparcie finansowe, które przeznaczone zostało na realizację imprezy od strony technicznej - telebim, nagłośnienie. Więcej można przeczytać na:

© 2022 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com