MK PZKO BYSTRZYCA

W niedzielę 10 grudnia odbyło się już tradycyjne Spotkanie przy opłatku. I tradycyjnie - sala niemal pękała w szwach. Pięknie udekorowana sala i stoły ze świątecznymi stroikami, ciasteczkami, opłatkami, w tle kolędy,  już przy wejściu wprowadzały gości w świąteczny nastrój. Po zagajeniu i przywitaniu gościa pani Heleny Legowicz, nowej prezes ZG PZKO, wręczono Akty uznania Marianowi Roszce - za koordynowanie i załatwianie wszelkich spraw związanych z planowanym remontem Domu PZKO, i Zbyszkowi Olszarowi - za przygotowywanie i opracowywanie fotodokumentacji związanej z działalnością naszego koła.

Po części oficjalnej rozpoczął się koncert świąteczny w wykonaniu Magdaleny Wani, uczenniny polskiego gimnazjum w Czeskim Cieszynie i jej akompaniatora p. Jirki Zabystrzana, dyrektora szkoły muzycznej w Trzyńcu. Przepiękny, wzruszający koncert, w którym przeplatały się piosenki o charakterze świątecznym, kolędy, czy też piosenki w klimacie jazzu , zakończył się wspólnie odśpiewaną kolędą Cicha noc.

Po koncercie składano sobie życzenia świąteczne, dzielono się opłatkiem, no i częstowano się świątecznym barszczykiem z krokiecikami, kanapkami i ciasteczkami. Podziękowania dla Agaty Kaleta za piękne świąteczne udekorowanie sali i stołów, Hani Kaleta za  wspaniałe ciasteczka świąteczne, Zbyszkowi Szewczykowi za przygotowanie smacznego barszczu, paniom , które pod kierunkiem Krysi Gomółka przygotowały kanapki i zapewniły cały serwis.

© 2022 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com