MK PZKO BYSTRZYCA

W piątek 15 czerwca odbyło się już tradycyjne, 3. spotkanie integracyjne im. Leszka Czerneka. Celem spotkania jest zaznajomienie młodzieży 8 i 9 klasy bystrzyckiej podstawówki z z działalnością i ofertą MK PZKO Bystrzyca, i zainteresowanie ich pracą społeczną. Najważniejszym przesłaniem, które przewija się przez cały program spotkania, jest podkreślenie naszej przynależności narodowej, by dzieci uświadomiły sobie, że są częścią lokalnej polskiej społeczności, która ma bogate tradycje i kulturę.

Część dopołudniowa przebiegała pod znakiem Archery game, po południu miały miejsce prezentacja Klubu Młodych (Tomek Kantor), Kluboturniej (przygotowanie Agata Adamik, prowadzenie Renia Polok i Romek Rusz), prelekcja prezentująca MK PZKO Nydek i utrzymywanie tradycji regionalnych (Michał Milerski) i już tradycyjnie lekko na luzie prezentacja dr. Józka Szymeczka na temat złożonej historii śląska Cieszyńskiego. W tej ostatniej prezentacji zabrzmiały słowa: Nie wstydźmy się swego pochodzenia, bądźmy z niego dumni. Polacy są ostatnimi strażnikami wielokulturowości i wielonarodowości tej części śląska Cieszyńskiego, i niech tak zostanie. Wieczorem młodzież oglądała filmy i bawiła się przy muzyce Marysia Straki.

Dziękuję tym, którzy pomagali w organizacji tego Spotkania - przede wszystkim Pawłowi Sajdokowi za PZKO i Danielowi Heczce za Macierz Szkolną, oraz wszystkim innym , którzy przyczynili się do tak udanej imprezy. Podziękowania również kieruję do sponsorów spotkania - Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie i Funduszu Rozwoju Zaolzia.

© 2021 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com