MK PZKO BYSTRZYCA

W sobotę 23 czerwca odbył się w Parku PZKO tradycyjny Międzynarodowy Świętojański Festiwal Folklorystyczny.

Bliżej tutaj.

© 2021 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com