MK PZKO BYSTRZYCA

W czwartek 1 marca odbyło się Zebranie Sprawozdawcze naszego koła. Tym razem z powodu remontu Domu PZKO odbyło się ono w Restauracji na Szkubni. Zebranie uatrakcyjniła swoim występem Justynka Navrátil, uczennica PSP Bystrzyca,  laureatka konkursu recytatorskiego. W programie zebrania były sprawozdania naszych klubów i ZF Bystrzyca, sprawodzanie skarbnika i komisji rewizyjnej.

Ubiegłoroczna bogata działalność naszego koła została przypomniana w formie prezentacji z wykorzystaniem zdjęć z niemal z każdej imprezy. W ramach dyskusji pokazane zostały projekty nowych wnętrz naszego koła. Zebranie zakończone zostało uchwałą z jednym wnioskiem, a to propozycją rozszerzenia zarządu o nowego członka Jakuba Kołodzieja. Uchwała wraz z propozycją budżetu i planu działalności na rok 2018 została przyjęta jednomyślnie.

© 2021 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com