MK PZKO BYSTRZYCA

W środę 31 października przedstawiciele naszego koła wraz z harcerzami już tradycyjnie uczcili pamięć zasłużonych działaczy i społeczników, ludzi o wielkim sercu, poprzez Odwiedziny grobów i położenie świeczki z napisem Pamiętamy. Dziękuję organizatorowi, p. ing. Pawłowi Łabojowi.

© 2021 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com