MK PZKO BYSTRZYCA

W sobotę 11 sierpnia 2018 odbyła się w naszym Parku PZKO 11.edycja Hawaii Party. Organizatorzy, czyli Klub Młodych z Tomkiem Kantorem na czele, jak zwykle stanęli na wysokości zadania i około tysiąca osob świetnie bawiło się do późnych godzin nocnych. Słowa podziwu i podziękowań dla młodych organizatorów!
Szczegóły i zdjęcia na:

© 2021 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com