MK PZKO BYSTRZYCA

W piątek 14 czerwca odbyło się tradycyjne, już 4. spotkanie integracyjne im. Leszka Czerneka. Celem spotkania jest zapoznanie młodzieży 8 i 9 klasy bystrzyckiej podstawówki z PZKO, a zwłaszcza z bogatą działalnością Miejscowego Koła w Bystrzycy, a także podkreślenie naszej polskiej tożsamości narodowej i bogactwa życia społeczno-kulturalnego mniejszości polskiej. W części dopołudniowej miały miejsce gry terenowe, turniej w junior paintballu i archery game.

Po południu zaprezentował się Klub Młodych z wciągającym kluboturniejem, MK PZKO Nydek z dowcipnym spektaklem pt. Wiedźma, Zespół Folklorystyczny Bystrzyca z warsztatami tanecznymi i na zakończenie oficjalnej części młodzież wysłuchała jak zwykle błyskotliwej i wciągającej prelekcji dr. Józka Szymeczka na temat Zaolzia i naszych korzeni. Potem były kiełbaski z grilla, zabawa przy muzyce i nocny seans filmowy. Dzięki pięknej pogodzie i ciepłej nocy młodzież mogła spędzić noc pod wielkim namiotem.

Olbrzymie podziękowania dla głównego organizatora Pawła Sajdoka, dla Macierzy Szkolnej z niezawodnym Dankiem Heczkiem, dla harcerzy, członków Klubu Młodych i ZF Bystrzyca. Spotkanie integracyjne zostało zrealizowane dzięki wsparciu Funduszu Rozwoju Zaolzia. Szczegóły i zdjęcia na: http://zwrot.cz/2019/06/bystrzyccy-dzialacze-pokazywali-mlodym-dlaczego-warto-wstapic-do-pzko/

IMG 7342

© 2024 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com