MK PZKO BYSTRZYCA

W niedzielę 6 czerwca 2021 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego koła. W zebraniu wzięli udział goście: prezes ZG PZKO p. Helena Legowicz, prezes Rady Kongresu Polaków p. Mariusz Wałach, wójt gminy Bystrzyca p. Roman Wróbel, dyrektor szkoły p. Bogdan Sikora. Po zagajeniu i uroczystym polonezie w wykonaniu ZF Bystrzyca obecni wysłuchali sprawozdania z ubiegłorocznej działalności koła, ze względu na systuację epidemiologiczną mocno okrojoną, sprawozdanie z działalności poszczególnych klubów, komisji rewizyjnej i kasowe. Formalne sprawozdania urozmaicił pokaz zdjęć z poszczególnych imprez, spotkań czy porządków w PZKO. Po części sprawozdawczej ponownie wystąpił ZF Bystrzyca wraz z kapelą Bezmiana z pokazem tańców gorolskich. Druga część zebrania przebiegała pod hasłem wybory. Najpierw podziękowano za gługoletnią i ofiarną pracę odchodzącym członkom zarządu - Krysia Gomółka, Wanda Susza, Romek Szewczyk, Zbyszek Szewczyk. Potem odbyły się wybory do zarządu i komisji rewizyjnej, delegatów na Zjazd PZKO. Nowy zarząd i delegaci na Zjazd PZKO zostali jednomyślnie wybrani. Po zebraniu sprawozdawczo-wyborczym odbyło się 1. posiedzenie nowo wybranego zarządu.

https://zwrot.cz/2021/06/rozpoczal-sie-okres-zebran-pzko/

© 2021 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com