MK PZKO BYSTRZYCA

W sobotę 10 lipca Klub Młodych Groń zorganizował 3. edycję turnieju siatkówki plażowej.

Szczegóły tutaj: https://zwrot.cz/2021/07/w-bystrzycy-spotkali-sie-milosnicy-siatkowki-plazowej/

© 2021 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com