MK PZKO BYSTRZYCA

W niedzielę 17 października mieliśmy możliwość obejrzeć komedię pt. No comment lub Idioci w polityce. Aktorzy Zespołu Teatralnego im. Jerzego Cienciały z Wędryni z reżyserem Januszem Ondraszkiem w brawurowy i humorystyczny sposób przedstawili walkę o władzę w porewolucyjnej Francji. Jak mogliśmy się przekonać, niektóre chwyty i intrygi polityczne są aktualne do dziś dnia! Dziękujemy!

© 2021 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com