MK PZKO BYSTRZYCA

W niedzielę 6 czerwca 2021 odbyło się zebranie sprawodzawcze naszego koła. Po zagajeniu i programie kulturalnym w wykonaniu ZF Bystrzyca (tańce regionu Parchovany) obecni wysłuchali sprawozdania z ubiegłorocznej działalności koła i poszczególnych klubów, sprawodzania komisji rewizyjnej i kasowe. Formalne sprawozdania urozmaicił pokaz zdjęć z poszczególnych imprez, spotkań czy porządków w PZKO. Wzruszającym momentem było wspomnienie śp. Mariana Roszki, wielkiego społecznika, pomyślnego ojca remontu naszego Domu Polskiego i wielkiego przyjaciela nas wszystkich.  Zebranie zakończyło się w towarzyskiej atmosferze przy kawie, herbacie i poczęstunku.

 

© 2022 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com