MK PZKO BYSTRZYCA

W niedzielę 3.9. odbył się rajd rowerowy. Trasę rozpoczęliśmy odwiedzeniem bystrzyckiego cmentarza, gdzie złożyliśmy kwiaty i zawspominaliśmy na naszego przyjaciela Mariana Roszkę. Następnie nasza wyprawa wyruszyła w drogę: Zaolzie-Milików-Jasienie-Boconowice. W Boconowicach przebiegł postój, podczas którego każdy miał okazję trochę odpocząć cy porozmawiać. Zakończenie przebiegło w naszym domu polskim.

© 2024 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com