MK PZKO BYSTRZYCA

W niedzielę 12 listopada odbyło się w naszym Domu Polskim kolejne Rodzinne spotkanie z językiem ojczystym. W programie było dyktando oraz bardzo ciekawy wykład dr. Renaty Putzlacher-Buchtowej nt. Wisławy Szymborskiej. Wykład przeplatany był recytacją wierszy naszej noblistki w wykonaniu uczniów bystrzyckiej podstawówki. W czasie, gdy dorośli i młodzież szkolna pisali dyktando i słuchali wykładu, w salce na dole przebiegały zajęcia dla dzieci przygotowane przez Ewę Nemec.

Więcej informacji:

https://zwrot.cz/2023/11/kolejne-dyktando-w-bystrzycy-bohaterka-spotkania-byla-wislawa-szymborska/

© 2024 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com