MK PZKO BYSTRZYCA

Ogromne podziękowania i wyrazy wdzięczności kierujemy w stronę Fundacji
„Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego. Dzięki dofinansowaniu
ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i
Polacy za Granicą 2023 udało się zrealizować zakup guni góralskich. Bardzo
serdecznie dziękujemy.

© 2024 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com