MK PZKO BYSTRZYCA
Pewnie zauważyliście, że zespół Bystrzyca znacznie się rozszerzył.
Dziękujemy Stowarzyszeniu Wspólnota Polska za pomoc i wsparcie finansowe, bez którego nie dalibyśmy radę dokompletować naszej szatni zespołowej o stroje góralskie. Dzięki dofinansowaniu ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023 udało się!!! Mamy nowe spodnie, nowe koszule oraz bieliznę. Dziękujemy bardzo serdecznie.

  

© 2024 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com