MK PZKO BYSTRZYCA

W ramach tzw. Polskich Czwartków w Domu Polskim w Bystrzycy odbył się koncert Michała Kowalonka, który koncertował już w wielu krajach, występował na wielu scenach, tych mniejszych, ale i tych największych. Na Zaolziu wystąpił sam, tylko z gitarą, w ramach trasy SuperSam. W takim duchu odbył się koncert w Bystrzycy, gdzie było miło i kameralnie. Wokalista grał piosenki i między utworami poopowiadał ciekawostki ze swego życia, ale i wysłuchał słuchaczy, których do swego koncertu włączył.

 

© 2024 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com