MK PZKO BYSTRZYCA

Podziękowania dla Klubu Młodych, a zwłaszcza Adama Martynka, i dla głównego organizatora prac Michała Heczki i jego pomocników - Petra Byrtusa, Filipa Heczki, panów obsługujących koparkę i dużo innych.

Prace przy porządkowaniu kortów tenisowych, podziękowania dla Henia Lasoty i jego pomocników.

© 2021 PZKO Bystrzyca - kontakt: bystrzyca.pzko@gmail.com